Hình ảnh - Hoạt Động
Previous Tab Next Tab
Liên kết website


Thống kê truy cập
Trực Tuyến : 839
Hôm Nay : 1
Tổng Lượt : 1236024

Thông tin cổ đông

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019(15/04/2020 1:53 CH)

Báo cáo thuờng niên năm 2019

Tải nội dung   BAOCAOTHUONGNIENNAM2019.pdf

Công Trình Nhà Máy Nhiệt Điện

Công Trình Nhà Máy Nhiệt Điện

Công Trình Công Nghiệp

Công Trình Công Nghiệp

Công Trình Trường Học

Công Trình Trường Học

Công Trình Nhà Máy Dược

Công Trình Nhà Máy Dược

Công Trình Bệnh Viện

Công Trình Bệnh Viện

Công Trình Dân Dụng Và Khác

Công Trình Dân Dụng Và Khác