Hình ảnh - Hoạt Động
Previous Tab Next Tab
Liên kết website


Thống kê truy cập
Trực Tuyến : 245
Hôm Nay : 1
Tổng Lượt : 1197342

Thông tin cổ đông

Nghị Quyết ĐHCĐ năm 2019(25/04/2019 3:47 CH)

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường Niên Năm 2019 và Biên bản ĐHCĐ thường niên Năm 2019

Tải nội dung   NGHI QUYET DHDCD 2019.pdf

Công Trình Nhà Máy Nhiệt Điện

Công Trình Nhà Máy Nhiệt Điện

Công Trình Công Nghiệp

Công Trình Công Nghiệp

Công Trình Trường Học

Công Trình Trường Học

Công Trình Nhà Máy Dược

Công Trình Nhà Máy Dược

Công Trình Bệnh Viện

Công Trình Bệnh Viện

Công Trình Dân Dụng Và Khác

Công Trình Dân Dụng Và Khác