Hình ảnh - Hoạt Động
Previous Tab Next Tab
Liên kết website


Thống kê truy cập
Trực Tuyến : 3670
Hôm Nay : 1
Tổng Lượt : 1801820

Cổ đông

  Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh (cập nhật người đại diện mới)
  Đăng ký mẫu chử ký người đại diện theo pháp luật
  Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
  Quy chế hoạt động của BKS năm 2021
  Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2021
  Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2021
  Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2021
  Miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT
  Điều lệ công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua
  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Hiển thị từ 1 - 10  
12345678910Sau »

Công Trình Nhà Máy Nhiệt Điện

Công Trình Nhà Máy Nhiệt Điện

Công Trình Công Nghiệp

Công Trình Công Nghiệp

Công Trình Trường Học

Công Trình Trường Học

Công Trình Nhà Máy Dược

Công Trình Nhà Máy Dược

Công Trình Bệnh Viện

Công Trình Bệnh Viện

Công Trình Dân Dụng Và Khác

Công Trình Dân Dụng Và Khác