Hình ảnh - Hoạt Động
Previous Tab Next Tab
Liên kết website


Thống kê truy cập
Trực Tuyến : 367
Hôm Nay : 1
Tổng Lượt : 19504

CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN

    Sản phẩm : Công Trình Bệnh Viện
    Diện tích xây dựng :
    Giá trị hợp đồng : 58,499,742,000 VND
    Ngày khởi công : Năm thực hiện : 2010-2011
    Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng tỉnh Sóc Trăng
    Điện thoại Email

Công Trình Nhà Máy Nhiệt Điện

Công Trình Nhà Máy Nhiệt Điện

Công Trình Công Nghiệp

Công Trình Công Nghiệp

Công Trình Trường Học

Công Trình Trường Học

Công Trình Nhà Máy Dược

Công Trình Nhà Máy Dược

Công Trình Bệnh Viện

Công Trình Bệnh Viện

Công Trình Dân Dụng Và Khác

Công Trình Dân Dụng Và Khác