Picture - Event
Previous Tab Next Tab
Link Website


Total Access
Online : 721
Today : 1
Total : 1013792

List of typical projects

  Product : The industrial works
  Build-up area :
  Value :
  Start date : Year : 2015-2017
  Investor: CT TNHH C&T Vina - Hàn Quốc
  Tel Email
  Product : The industrial works
  Build-up area : m2
  Value : 112,837,225,000 VND
  Start date : 4/15/2012 Year : 2012-2014
  Investor: Công ty TNHH YAKJIN INTERTEX
  Tel Email
  Product : The industrial works
  Build-up area : m2
  Value : 91,519,027,000 VND
  Start date : Year : 2012-2014
  Investor: Công ty Cổ phần BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
  Tel Email
  Product : Engineering Schools
  Build-up area : m2
  Value : 52,144,498,000 VND
  Start date : 5/31/2013 Year : 2013-2014
  Investor: Ban Quản lý Đầu tư XD công trình huyện Hóc Môn
  Tel Email
  Product : The Civil Works
  Build-up area : m2
  Value : 57,975,030,670 VND
  Start date : 4/27/2012 Year : 2012-2014
  Investor: Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh Bình Dương
  Tel Email
Show items from 1 - 5  
123456Next »

Công Trình Nhà Máy Nhiệt Điện

Công Trình Nhà Máy Nhiệt Điện

Công Trình Công Nghiệp

Công Trình Công Nghiệp

Công Trình Trường Học

Công Trình Trường Học

Công Trình Nhà Máy Dược

Công Trình Nhà Máy Dược

Công Trình Bệnh Viện

Công Trình Bệnh Viện

Công Trình Dân Dụng Và Khác

Công Trình Dân Dụng Và Khác