Picture - Event
Previous Tab Next Tab
Link Website


Total Access
Online : 729
Today : 1
Total : 735041

CÔNG TRÌNH TRƯỜNG HỌC

  Product : Engineering Schools
  Build-up area : m2
  Value : 52,144,498,000 VND
  Start date : 5/31/2013 Year : 2013-2014
  Investor: Ban Quản lý Đầu tư XD công trình huyện Hóc Môn
  Tel Email
  Product : Engineering Schools
  Build-up area :
  Value : 21.445816 Million VND
  Start date : Year : 2009-2009
  Investor: Board of Project Management in Tan Uyen – Binh Duong Province
  Tel Email
  Product : Engineering Schools
  Build-up area :
  Value : 17,489,701,000 VND
  Start date : Year : 2010-2010
  Investor: Board of Project Management in Thuan An – Binh Duong Province
  Tel Email
Show items from 1 - 5  
12Next »

Công Trình Nhà Máy Nhiệt Điện

Công Trình Nhà Máy Nhiệt Điện

Công Trình Công Nghiệp

Công Trình Công Nghiệp

Công Trình Trường Học

Công Trình Trường Học

Công Trình Nhà Máy Dược

Công Trình Nhà Máy Dược

Công Trình Bệnh Viện

Công Trình Bệnh Viện

Công Trình Dân Dụng Và Khác

Công Trình Dân Dụng Và Khác