Picture - Event
Previous Tab Next Tab
Link Website


Total Access
Online : 1851
Today : 1
Total : 2165622

CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

  Product : The Civil Works
  Build-up area : m2
  Value : 43.56 Billion VND
  Start date : Year : 2019-2020
  Investor: Board of Project Management unit 1 of Soc Trang Province
  Tel Email
  Product : The Civil Works
  Build-up area : m2
  Value : 57,975,030,670 VND
  Start date : 4/27/2012 Year : 2012-2014
  Investor: Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh Bình Dương
  Tel Email
  Product : The Civil Works
  Build-up area :
  Value : 36,841,055,381 VND
  Start date : Year : 2011-2012
  Investor: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam-CN Kiên Giang
  Tel Email
Show items from 1 - 5  
12Next »

Công Trình Nhà Máy Nhiệt Điện

Công Trình Nhà Máy Nhiệt Điện

Công Trình Công Nghiệp

Công Trình Công Nghiệp

Công Trình Trường Học

Công Trình Trường Học

Công Trình Nhà Máy Dược

Công Trình Nhà Máy Dược

Công Trình Bệnh Viện

Công Trình Bệnh Viện

Công Trình Dân Dụng Và Khác

Công Trình Dân Dụng Và Khác