Picture - Event
Previous Tab Next Tab
Link Website


Total Access
Online : 204
Today : 1
Total : 1197301

Project Detail

Project Name: NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Investor: Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh Bình Dương

Build-up area:

Product: The Civil Works

Value: 57,975,030,670 VND

Year: 2012-2014

Công Trình Nhà Máy Nhiệt Điện

Công Trình Nhà Máy Nhiệt Điện

Công Trình Công Nghiệp

Công Trình Công Nghiệp

Công Trình Trường Học

Công Trình Trường Học

Công Trình Nhà Máy Dược

Công Trình Nhà Máy Dược

Công Trình Bệnh Viện

Công Trình Bệnh Viện

Công Trình Dân Dụng Và Khác

Công Trình Dân Dụng Và Khác