Hình ảnh - Hoạt Động
Previous Tab Next Tab
Liên kết website


Thống kê truy cập
Trực Tuyến : 3261
Hôm Nay : 1
Tổng Lượt : 2032238

Đơn vị thành viên

MỎ ĐÁ SOKLU 6
  Địa chỉ : Huyện Thống Nhất - Đồng Nai
  Điện thoại : ĐT : 84-251-3867625 FAX: 84-251-3867625
  Thông tin thành lập :
  Quá trình xây dựng :
  Chức năng : Sản xuất kinh doanh đá xây dựng các loại. Sản xuất gạch block, đá trang trí.
XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG và SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
  Địa chỉ : Đường số 5- Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - Đồng Nai
  Điện thoại : ĐT : 84-251-3836009 FAX: 84-251-3836009
  Thông tin thành lập :
  Quá trình xây dựng :
  Chức năng : Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng. Sản xuất kinh doanh đất đèn, acetylen, chiết nạp gas.

Công Trình Nhà Máy Nhiệt Điện

Công Trình Nhà Máy Nhiệt Điện

Công Trình Công Nghiệp

Công Trình Công Nghiệp

Công Trình Trường Học

Công Trình Trường Học

Công Trình Nhà Máy Dược

Công Trình Nhà Máy Dược

Công Trình Bệnh Viện

Công Trình Bệnh Viện

Công Trình Dân Dụng Và Khác

Công Trình Dân Dụng Và Khác