Hình ảnh - Hoạt Động
Previous Tab Next Tab
Liên kết website


Thống kê truy cập
Trực Tuyến : 3056
Hôm Nay : 1
Tổng Lượt : 2032033
 Trang chủ » Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức

- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- BAN KIỂM SOÁT

- BAN GIÁM ĐỐC

+ CÁC PHÒNG BAN

  • PHÒNG KINH TẾ  -KẾ HOẠCH:
  • PHÒNG KỸ THUẬT - THI CÔNG
  • PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
  • PHÒNG DỰ ÁN - TIẾP THỊ
  • PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

+ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

  • MỎ ĐÁ SOKLU 6
  • XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG & SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
  • XƯỞNG CƠ KHÍ XÂY DỰNG
  • CÁC BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG

Công Trình Nhà Máy Nhiệt Điện

Công Trình Nhà Máy Nhiệt Điện

Công Trình Công Nghiệp

Công Trình Công Nghiệp

Công Trình Trường Học

Công Trình Trường Học

Công Trình Nhà Máy Dược

Công Trình Nhà Máy Dược

Công Trình Bệnh Viện

Công Trình Bệnh Viện

Công Trình Dân Dụng Và Khác

Công Trình Dân Dụng Và Khác