Hình ảnh - Hoạt Động
Previous Tab Next Tab
Liên kết website


Thống kê truy cập
Trực Tuyến : 3032
Hôm Nay : 1
Tổng Lượt : 2032009
 Trang chủ » Giới thiệu
Chính sách chất lượng
 
1975: Khởi đầu là Công ty Xây Lắp Hóa Chất Miền Nam thuộc Tổng cục Hóa Chất Việt Nam.
1990: Đăng ký lại và đổi tên là Công ty Xây Dựng Công nghiệp Miền Nam thuộc Bộ Công nghiệp.
1998: Gia nhập Công ty Xây lắp Hóa Chất thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công Nghiệp Việt Nam.
2000: Được thành lập mới trên cơ sở tách từ Công ty Xây lắp Hóa chất thành Công ty Xây Lắp & Vật Liệu Xây Dựng Số 5.
07/2005: Chuyển đổi từ Công ty Xây Lắp & Vật Liệu Xây Dựng Số 5 thành công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 theo quyết định số: 193/2004/QĐ-BCN ngày 22/11/2004 của Bộ công nghiệp.
09/2005: Được Trung tâm Quacert và tổ chức JAS-ANZ đánh giá và cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO:9001-2000.
 
 
 
  "Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Số
5 cung cấp các sản phẩm xây dựng và công nghiệp với chất lượng tốt nhằm thỏa mãn yêu cầu và mục tiêu của khách hàng.
 
  Luôn xem lợi ích của khách hàng gắn
liền với lợi ích của Công ty. Coi trọng uy tín và đạo đức trong kinh doanh, tôn trọng những nguyên tắc phục vụ đối với khách hàng, sản phẩm giao đúng chất lượng và số lượng, đảm bảo tính thẩm mỹ và đúng thời gian quy định."
 
 
 
 
 

 

Công Trình Nhà Máy Nhiệt Điện

Công Trình Nhà Máy Nhiệt Điện

Công Trình Công Nghiệp

Công Trình Công Nghiệp

Công Trình Trường Học

Công Trình Trường Học

Công Trình Nhà Máy Dược

Công Trình Nhà Máy Dược

Công Trình Bệnh Viện

Công Trình Bệnh Viện

Công Trình Dân Dụng Và Khác

Công Trình Dân Dụng Và Khác